• ตัน
  • ชิ หยิน

ส่วนสูง
155 ซม.
ทีม
Brazilian Jiu-Jitsu Singapore
จาก
สิงคโปร์
ส่วนสูง
155 ซม.
ทีม
Brazilian Jiu-Jitsu Singapore
จาก
สิงคโปร์