ตัน
ชิ หยิน

ส่วนสูง
155 ซม.
อายุ
25
ทีม
Brazilian Jiu-Jitsu Singapore
จาก
สิงคโปร์
ส่วนสูง
155 ซม.
อายุ
25
ทีม
Brazilian Jiu-Jitsu Singapore
จาก
สิงคโปร์