• รุดซมา
  • อาบูบาคาร์

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
BGC Fight Club
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
BGC Fight Club
จาก
ฟิลิปปินส์