• ม่ายม่ายติตั่วฮาติ

"อินทรีแห่งขุนเขา"

ส่วนสูง
170 ซม.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน