• หลิว
  • เจีย

"สาวน้อยกังฟู"

ส่วนสูง
156 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
156 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน