• อัสทิเมียร์
  • บอร์ซอฟ

ส่วนสูง
168 ซม.
ทีม
Adygea Kickboxing
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
168 ซม.
ทีม
Adygea Kickboxing
จาก
รัสเซีย