រឿង​ពិត​ជីវិត​កំពូលអ្នកប្រដាល់ Giorgio Petrosyan មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់

កំពូលអ្នកប្រដាល់ឃីកបុកសីង Giorgio Petrosyan បានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតអាមេនីទៅរស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលី​នៅពេលរូបគេនៅតូច។ លោក Andranik Petrosyan ជាឪពុករបស់ Giorgio រៀបរាប់ពីរឿងដ៏មហាកម្សត់សម្រាប់គ្រួសាររបស់លោក ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ​ក្បាច់គុនបានជំរុញកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យក្លាយជាវីរបុរស​របស់​ពិភព​លោក​​ម្នាក់​ ខណៈសព្វថ្ងៃនេះគ្រងខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកជាច្រើនស្ថាប័ន៕