មាគ៌ា​របស់ Nong-O ឆ្ពោះ​​ទៅ​ដល់​ចំណុច​កំពូល​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ

កំពូលអ្នកប្រដាល់មួយថៃ Nong-O Gaiyanghadao បានបោះជំហានចូលពិភពប្រដាល់គុនចម្រុះយ៉ាងមុតមាំរូបគេបានចាប់អារម្មណ៍តាំងពីកុមារភាព។ បន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអាជីពប្រដាល់ វីរបុរសថៃរូបនេះអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាកំពូលអ្នកប្រដាល់ថៃ និងបោះជំហានចូលឆាកអន្តរជាតិ។ Nong-O បានឈានដល់កម្រិតកំពូល Muay Thai ដ៏មានឥទ្ធិពល និងគ្រោងបន្តប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃអាជីពរបស់ខ្លួននៅស្ថាប័នគុនចម្រុះ The Home Of Martial Arts៕