នារីស្រស់សោភា Stamp Fairtex នាំជោគជ័យពេញដោយមោទកភាពជូនគ្រួសារ

ក្រុមគ្រួសារគឺជាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះកីឡាការិនីស្រស់សោភា Stamp Fairtex។ កីឡាការិនីថៃដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នេះបានទាញយកឪពុកម្តាយ និងបងប្អូនចូលទៅជិតនឹងបេះដូងរបស់នាង និងបានធ្វើឲ្យគ្រួសារមានមោទកភាពតាមរយៈសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៅស្ថាប័នប្រដាល់កំពូលដែលជាឃ្លាំងនៃក្បាច់គុនចម្រេះ។