នារីម្នាក់​នេះ​នៅ​ពី​ក្រោយ Demetrious Johnson ក្លាយ​ជា​កំពូល​ជើង​ខ្លាំង​លើ​លោក

កំពូលអ្នក​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ​អាមេរិក Demetrious Johnson កាល​ពី​មុន​គ្រាន់​តែ​ជា​អ្នក​ការ​នៅ​កន្លែង​សាង​សង់ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​រក​ឃើញ​សក្តានុពល​របស់​ខ្លួន​ដោយ​មាន​នារី​ម្នាក់​នៅ​គាំទ្រ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្រប់​ពេល​វេលា​រហូត​ដល់​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​ពិភព​១២​គ្រឿង និង​ក្លាយ​ជា​ជើង​ខ្លាំង​គ្រប់​សម័យ​កាល។ អ្នក​នៅ​ពី​ក្រោយ​នោះ​គឺ​ភរិយា​របស់​គាត់៕