តារា​ក្បាច់​គុន​សិង្ហបុរី Amir Khan កំពុង​រៀន​សូត្រ​ធ្វើ​ជា​ឪពុក​ល្អ

តារា​ក្បាច់​គុន​សិង្ហបុរី Amir Khan បាន​កំពុង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​​ចំពោះ​កូន​ប្រុស​​របស់​ខ្លួន​ដែល​ជា​កម្លាំង​ក្នុង​ជីវិត។ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​ឪពុក​ដ៏​ល្អ​ម្នាក់ រូប​គេ​កំពុង​បាន​រៀន​សូត្រ​​​ពី​​ឪពុក​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ឪពុក​ដ៏​ល្អ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ ជើង​ឯក​មួយ​ថៃ​​បាន​គិត​​រួច​ហើយអំពី​ការ​ណែនាំ​កូន​ប្រុស​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​​ហ្វឹកហាត់​ក្បាច់​គុន៕