ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​សង្វៀន: Chen Rui Vs. Kwon Won Il

កីឡាករ​ខ្លាំង​​ទម្ងន់ bantamweight ​ចំនួនពីរ​រូប​នឹង​​ធ្វើ​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រីករាយ​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍ ONE: UNBREAKABLE II! ​សូម​តាម​ដាន​អំពី​ដណើរ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​  “The Ghost” Chen Rui និង “Pretty Boy” Kwon Won II ​ឡើង​មក​ជួប​គ្នា​នៅ​សិង្ហបុរី​នា​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ។

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។