ជោគជ័យ​របស់​ Demetrious Johnson ​​មាន​ម្ដាយ​ជា​អ្នក​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត

ដោយ​សារ​មាន​ពាក្យ​ពេចន៍​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពី​ម្ដាយ​រាប់​ភ្លេច​ Demetrious Johnson ​​​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​​អ្នក​លេង​គុន​ចម្រុះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ​Johnson ​បាន​រំលឹក​អំពី​​ការ​​​ជះ​ឥទ្ធិពល​​របស់​ម្ដាយ​​មិន​ខ្លាច​នឿយ ហត់​​​សម្រាប់​​ផ្នត់​គំនិត​​ក្លាយ​ជា​ជើង​ឯក​ ​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​សុបិន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត។