គូឯក​នៅ​ ‘ONE On TNT II’ : Lee Vs. Nastyukhin

គូ​ឯក​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ «ONE on TNT II» តម្រូវ​លើ​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​ ONE Lightweight World Champion ​កីឡាករ  Christian Lee  នឹង​ឡើង​ការ​ពារ​ខ្សែ​ក្រវាត់​ទល់​នឹង​អ្នក​លេង​កណ្ដាប់​​ដៃ​ធ្ងន់​ Timofey Nastyukhin។  មុន​ការ​ប្រកួត​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម ​សូម​ទស្សនា​ការ​ផ្ដួល​ដៃ​គូ​ឲ្យ​សន្លប់​របស់​ Lee ​ទល់​នឹង​​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​ម៉ុលដាវី Iuri Lapicus ​និង​ការ​ឈ្នះ​របស់​ Nastyukhin ​ទល់​កីឡាករ​ហូឡង់​ Pieter Buist​ នា​ទឹក​ទី៣។

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។