ក្បាច់​គុន​នាំ​ឲ្យ​ Detchadin Sornsirisuphathin ចាក​ផុត​ពី​ភាព​តោកយ៉ាក

កាល​មិន​ទាន់​ចូល​ហាត់​ក្បាច់​គុន Detchadin Sornsirisuphathin បាន​ឆ្លង​កាត់​ជីវិត​វេទនា​តោយ៉ាក​យ៉ាង​ខ្លាំង ​និង​ ​ធ្លាប់​តស៊ូ​កាប់​រែក​​គាស់​លី​សែង​ក្នុង​នាម​ជា​កូន​អ្នក​កសិករ។ ​វា​​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ៏​សំខាន់​ពេល​រូប​គេ​ចូល​ហ្វឹកហាត់​​ក្បាច់​គុន ​និង ហក់​ឡើង​សង្វៀន​ល្បី​ ONE Warrior Series។