ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Warrior’s Way

05/12/2014 6ល្ងាច ICT
Manila

សង្ខេប

Each time ONE Fighting Championship has returned to Manila, the deafening roar of the Pinoy fight fans has reverberated across the nation in a wave of patriotic pride. This time, the roar has already begun as ONE FC promises a fight card of a scale unmatched in the history of the Philippines. ONE FC Bantamweight World Champion Bibiano “The Flash” Fernandes headlines the event with a title defense against Top Korean Bantamweight Dae Hwan Kim. And, Fil-Am international MMA superstar Brandon “The Truth” Vera joins the ranks of Filipino fighting icons as he takes his place alongside hometown heroes to face challengers from around the world!

It’s going to be a night for Filipino pride to take center stage as the world’s best fighters gather for a dramatic showdown in the middle of the 20,000-seater Mall of Asia Arena. Don’t miss this action-packed night of world-class MMA in Manila!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។