ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Warrior’s Code

07/02/2020 6ល្ងាច ICT
Jakarta

សង្ខេប

Don’t miss your chance to witness the most exciting martial arts action this year, as ONE: WARRIOR’S CODE takes over the Istora Senayan in Jakarta, Indonesia on Friday, 7 February.

Witness the coronation of the first ONE Featherweight Muay Thai World Champion, as Petchmorakot Petchyindee Academy challenges Pongsiri PK.Saenchaimuaythaigym for the inaugural crown in the main event.

Also, in the co-main event, Leandro “Wolf” Ataides squares off against Reinier “The Dutch Knight” De Ridder for the right to challenge two-sport ONE World Champion Aung La “The Burmese Python” N Sang for the ONE Middleweight World Title.

These two epic clashes headline a card that also features a collection of international martial arts superstars including former ONE Featherweight World Champion Marat “Cobra” Gafurov, undefeated lightweight contender Iuri Lapicus, and rising Japanese star Itsuki Hirata.

Completing this unforgettable experience is an assortment of Indonesian athletes who plan to leave their marks. Among them is multiple-time national wrestling champion Eko Roni Saputra, who makes his return against Cambodia’s Khon Sichan

There are several other local heroes competing on the show including “The Terminator” Sunoto, Abro Fernandes, Eko Priandono, Egi Rozten, Demi Yulianto, Antonis Muyak, and the man known as Fajar.

All this excitement and more awaits at ONE: WARRIOR’S CODE on 7 February. Join us for this extravaganza and create a lifetime of memories with us.

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។