ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Valor Of Champions

24/04/2015 6:30ល្ងាច ICT
Manila

សង្ខេប

Undefeated MMA superstar Ben “Funky” Askren arrives in the Philippines in April! In a highly anticipated title defense that fans around the world have been waiting for, Askren will finally face the challenge issued by the intimidating one-man wrecking machine that is Luis “Sapo” Santos. Sapo has vowed to end the unbroken winning streak of Funky for years, but come April 24, he will finally get the chance to deliver on his promise. It is going to be a night to remember as ONE Championship, the largest MMA promotion in Asia, presents VALOR OF CHAMPIONS to the proud and passionate fights fans of the Philippines.

As the world’s top pound for pound mixed martial artist, will Askren prove his mettle against the most powerful opponent he has ever faced? Or will Sapo use the battle-experiences of more than 70 professional fights to snatch the coveted title belt and end the feud decisively. Even MMA experts are left divided regarding this polarizing match-up. Join 20,000 Pinoy fans to find out LIVE as ONE Championship returns to the Philippines for the 6th time with another night of world class mixed martial arts action!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។