ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Total Domination

18/10/2013 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

The biggest mixed martial arts promotion in Asia returns to Singapore for another blockbuster event on 18 October at the Singapore Indoor Stadium. Headlining the fight card is the most highly anticipated fight in ONE FC history – the unification bout for the ONE FC Bantamweight World Championship title belt! Expected to be yet another sold-out event, fight fans are set to rock the 12,000-seater Singapore Indoor Stadium as ONE FC presents 10 bouts of world-class MMA.
Fight fans have been eagerly awaiting the return of ONE FC to Singapore after closely following the intense combat rivalries and non-stop, adrenalin-pumping action that has accompanied the promotion throughout the multi-city tour this year. Now the wait is over!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។