ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

State of Warriors

07/10/2016 7:30ល្ងាច ICT
Yangon

សង្ខេប

Once again, Myanmar will witness a night of incredible mixed martial arts action when ONE Championship returns to Yangon’s Thuwunna Indoor Stadium with ONE: STATE OF WARRIORS!

The stakes have never been higher, as ONE Strawweight World Champion Yoshitaka Naito defends his belt against undefeated Filipino contender Joshua Pacio in the night’s main event.

Plus, Myanmar national hero Aung La N Sang will return home, with the hopes of the country resting squarely on his shoulders as he faces Polish powerhouse Michal Pasternak in a massive bout for the ONE Middleweight Division.

Local Lethwei experts will also take to the cage alongside some of the biggest names in Asian MMA, so be sure to get your tickets and see just why ONE Championship is the most exciting martial arts promotion in the world!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។