ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Quest For Greatness

18/08/2017 6ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

Malaysia is in for another explosive night of the world’s most exciting martial arts action, as ONE Championship returns to Kuala Lumpur’s Stadium Negara with ONE: QUEST FOR GREATNESS.

In the main event is a highly-anticipated contest featuring reigning ONE Featherweight World Champion Marat Gafurov (15-0), who rematches surging challenger Martin Nguyen (8-1) for the title. Furthermore, several thrilling bouts on the night could produce the next world title challengers, as Ev Ting takes on former welterweight titleholder Nobutatsu Suzuki, Kevin Belingon faces Reece McLaren, while Gianni Subba battles Riku Shibuya.

Malaysian superstars Agilan Thani, Ann Osman, and Keanu Subba will be also be battling for national glory alongside the finest martial artists in Asia today, so don’t miss your chance to catch the biggest martial arts blockbuster Malaysia has ever witnessed. Get your tickets now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។