ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Quest for Gold

23/02/2018 7ល្ងាច ICT
Yangon

សង្ខេប

Thunder returns to the Thuwunna Indoor Stadium in Yangon, Myanmar, with ONE: QUEST FOR GOLD on 23 February.

In the main event, Myanmar national hero and ONE Middleweight World Champion, “The Burmese Python” Aung La N Sang, will attempt to ignite the entire nation once again by taking on Brazilian powerhouse Alexandre Machado for the vacant ONE Light Heavyweight World Title.

The co-headliner is no less epic, with two of the world’s best lightweights facing off in Ev Ting and Ariel Sexton.

They will be joined on the blockbuster card by more of the world’s best martial artists, so don’t miss this chance to experience ONE’s signature brand of non-stop action for yourself!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។