ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Pursuit of Power

13/07/2018 6ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

On 13 July, the world’s most exciting martial arts action returns to Kuala Lumpur for the second time in 2018, as ONE: PURSUIT OF POWER is set to exhilarate fans in the Axiata Arena.

The headlining bout promises to deliver fireworks, as hometown hero Agilan “The Alligator” Thani faces Zebaztian “The Bandit” Kadestam in a pivotal welterweight clash. The co-main event is just as explosive, with Muay Thai World Champions “Smokin” Jo Nattawut and Yohann Fairtex Drai colliding in a ONE Super Series bout. 

With the best martial artists from Malaysia, Asia, and the rest of the world making up the rest of the stacked card, you won’t want to miss this blockbuster event. Mark your calendars and get your tickets now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។