ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Pursuit of Greatness

26/10/2018 7ល្ងាច ICT
Yangon

សង្ខេប

On 26 October, Myanmar’s greatest sporting hero in history will return to thrill Yangon once again at ONE: PURSUIT OF GREATNESS. In the main event, two-division kingpin Aung La “The Burmese Python” N Sang will defend the ONE Middleweight World Championship for the second time against the undefeated Mohammad “O Lutador” Karaki, one of the most accomplished mixed martial artists to ever emerge from the Middle East. Besides being the reigning Phoenix Middleweight Champion, Karaki is a former two-division Desert Force Champion, and looks set to give Aung La N Sang the toughest test of his amazing World Championship reign. However, “The Burmese Python” has never been beaten on home soil, and will be giving his all to defend both his World Title, and the hopes of an entire nation. In addition, Myanmar’s finest warriors will be taking to the cage alongside the world’s best martial artists and superstar strikers, making this an event you simply cannot afford to miss.

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។