ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Moment Of Truth

06/12/2013 6ល្ងាច ICT
Manila

សង្ខេប

The Most Exciting MMA Promotion in the world returns to SM Mall of Asia Arena on 6 December after a sold-out multi-city tour across Asia. ONE Fighting Championship™ thrilled a packed out audience at the 20,000-capacity MOA Arena on 31 May and has delighted fight fans by announcing that the 2013 World Tour would be wrapped up with another blockbuster event in the heart of Manila.

In the main event, fans get what they have been screaming for as Honorio Banario steps up to challenge reigning ONE FC Featherweight World Champion Koji Oishi for the belt that he feels is rightfully his.

Filipino fans and fighters have been eagerly awaiting this opportunity at redemption after tasting the bitterness of defeat at the last event. Get ready for a night of heart-thumping MMA action as the pride of the Philippines fills MOA Arena and determined Pinoy warriors return to the famed ONE FC cage to meet international champions in a battle for world dominance.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។