ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Masters Of Destiny

12/07/2019 5ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

The greatest rematch in kickboxing history headlines ONE Championship’s epic return to Malaysia at ONE: MASTERS OF DESTINY!

In the main event, three-time Muay Thai World Champion Petchmorakot Petchyindee Academy faces legendary five-time kickboxing World Champion Giorgio Petrosyan once again in a ONE Featherweight World Grand Prix quarter-final. With their first encounter ending in controversial circumstances, both men will be looking to put on a show and leave no doubt in pursuit of the USD$1,000,000 grand prize.

Plus, two of the biggest names in women’s martial arts square off, as ONE Atomweight World Champion Angela Lee takes on eight-time BJJ World Champion Michelle Nicolini in a massive strawweight bout. They will be joined on a stacked card by martial arts heroes from Malaysia and around the world, so don’t miss this chance to seem showcase their spectacular skills.

Mark your calendars, buy your tickets, and download the ONE Super App now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។