ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Mark Of Greatness

06/12/2019 5ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

Two new kickboxing World Champions being crowned, as ONE: MARK OF GREATNESS ignites Kuala Lumpur with the world’s most exciting martial arts action on 6 December 2019.

In the main event, legendary Muay Thai World Champion Sam-A Gaiyanghadao looks to capture his second ONE World Title, as he takes on Chinese kickboxing World Champion Wang Junguang for the inaugural ONE Strawweight Kickboxing World Championship. In addition, Alaverdi Ramazanov and Zhang Chenglong will do battle to become the first-ever ONE Bantamweight Kickboxing World Champion, so get ready to see some of the world’s best strikers in action.

With several other superstar martial artists from Malaysia and around the world joining them on the stacked card, ONE Championship looks set to end 2019 in epic fashion. Mark your calendars, buy your tickets, and download the ONE Super App now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។