ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Kings & Conquerors

05/08/2017 5:30ល្ងាច ICT
Macau

សង្ខេប

Led by two thrilling title bouts, Asia’s biggest Fight Night returns to Macao on 5 August with ONE: KINGS & CONQUERORS!

In the headlining spot is ONE Bantamweight World Champion Bibiano Fernandes, the most dominant champion in promotional history, who will be making a record seventh title defense, this time against wrestling sensation Andrew Leone. The undisputed ONE Flyweight World Champion will also be crowned, with reigning kingpin Kairat Akhmetov taking on interim titleholder Adriano Moraes in an epic rematch.

What’s more, with several of the world’s finest martial artists battling for glory alongside the most promising young stars in Asia today, fireworks are all but guaranteed. Get ready for another night of the world’s most exciting martial arts action at the Cotai Arena, and book your tickets now!

由兩場精彩的冠軍賽領銜,亞洲最盛大的格鬥之夜ONE冠軍賽:王者出征將在8月5日重回澳門。

頭條主賽將由ONE冠軍賽歷史上最具統治力的冠軍,雛量級世界冠軍比比亞諾·費爾南德斯領銜,他將迎來創紀錄的第七次衛冕,迎戰摔跤高手安德魯·雷恩。同時ONE冠軍賽蠅量級世界冠軍統一戰也將上演,衛冕冠軍凱拉特·艾哈邁托夫將迎戰臨時冠軍阿德里亞諾·莫賴斯,這將是一場精彩的二番戰。

更有多位世界頂級格鬥家將在ONE冠軍賽的鐵籠中為榮譽而戰,而亞洲最具前途的年輕新秀也將同場競技,這必將是一個火花四濺的夜晚。準備好在金光綜藝館迎來又一個最激動人心的世界頂級格鬥之夜,現在就來搶購門票吧!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។