ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Honor & Glory

30/05/2014 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

The biggest Fight Night comes to Singapore on 30 May for another blockbuster Mixed Martial Arts (MMA) event featuring 10 bouts of non-stop action! Get ready to witness the raw thrill of elite hand-to-hand combat as 20 top fighters from around the globe clash inside the ONE FC cage for honor and glory.

MMA is the fastest growing sport in the world and ONE FC invites you to experience the addictive excitement of a world-class MMA event along with thousands of fight fans at the 12,000-capacity Singapore Indoor Stadium while millions tune in live on television around the world. The historic night will also mark the first appearance in the ONE FC cage by top pound for pound king and MMA superstar from the USA, Ben “Funky” Askren, who will headline the stacked fight card with a Super Fight.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។