ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Heart of The Lion

09/11/2018 5ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

The undisputed bantamweight king will be crowned when the world’s most exciting martial arts action returns to Singapore with ONE: HEART OF THE LION!

In the main event, ONE Bantamweight World Champion Bibiano Fernandes – the most dominant martial artist in ONE history – and ONE Interim Bantamweight World Champion Kevin Belingon will collide in a colossal clash to unify the belts. Both men are coming into the contest on the back of red-hot win streaks, so get ready for a spectacular contest.

The headlining attraction will be supported by a stacked card featuring the world’s best martial artists and superstar strikers, who will be battling for glory in front of 1.7 billion potential viewers across 138 countries around the globe. With so much at stake, fans are in for an incredible night like no other, so be sure not to miss this momentous event.

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។