ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

For Honor

03/05/2019 6ល្ងាច ICT
Jakarta

សង្ខេប

Jakarta is in for another night of world-class martial arts action when ONE Championship returns to the Istora Senayan with ONE: FOR HONOR!

Headlining the blockbuster event is an epic clash between two incredible Muay Thai World Champions, with veteran Thai legend Sam-A Gaiyanghadao defending his ONE Flyweight Muay Thai World Title against surging phenom Jonathan Haggerty, one of the finest young warriors from the UK.

And as always, the world’s best martial artists will be putting their elite skills to the test. Making his ONE Championship debut is Japanese martial arts icon Yushin Okami, who is joined on the card by superstars the likes of former ONE Featherweight World Champion Marat Gafurov, Muay Thai World Champion Yodpanomrung Jitmuangnon, and Indonesian superstar Priscilla Hertati Lumban Gaol.

Don’t miss this chance to see them showcase their spectacular skills, so mark your calendars, buy your tickets, and download the ONE Super App now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។