ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Conquest Of Champions

23/11/2018 5:30ល្ងាច ICT
Manila

សង្ខេប

With two of the Philippines’ most beloved World Champion martial artists headlining the blockbuster event, ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS is set to ignite Manila’s Mall of Asia Arena once again with a spectacular show.

In an explosive battle between two of the best heavyweights on the planet, ONE Heavyweight World Champion Brandon Vera defends his belt against Cage Warriors Heavyweight Champion Mauro Cerilli in the night’s main event. The co-main event is no less thrilling, with former titleholder Eduard Folayang taking on record-holding knockout artist Amir Khan for the vacant ONE Lightweight World Championship.

The rest of the stacked card will also feature several of the very best martial artists and superstar strikers today, so get ready for another night of the world’s most exciting martial arts action, and mark your calendars now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។