ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Beyond The Horizon

08/09/2018 4:45ល្ងាច ICT
Shanghai

សង្ខេប

Shanghai is in for another electrifying night of the world’s most exciting martial arts action on 8 September with ONE: BEYOND THE HORIZON!

The blockbuster event is headlined by ONE Women’s Strawweight World Champion Xiong Jing Nan, who defends China’s first-ever mixed martial arts world title against top Brazilian contender Samara Santos. Both are proven finishers who are capable of stopping a bout at any moment with their skills, so get ready for a spectacular contest.

Plus, top lightweight contenders collide in a pivotal bout between Honorio Banario and Amir Khan. Banario is riding a red-hot five-bout win streak, but that could come to an end against the devastating Khan, who owns the most knockouts in ONE history.

They will be joined on the card by several of the planet’s very best martial artists and world-famous strikers in ONE Super Series, which means fireworks are all but guaranteed. Get your tickets now, and be part of our global broadcast to 1.7 billion potential viewers across 138 countries!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។