ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

A New Tomorrow

10/01/2020 5:30ល្ងាច ICT
Bangkok

សង្ខេប

An explosive rematch kicks off the new year, as ONE Championship returns to Bangkok, Thailand with ONE: A NEW TOMORROW!

In the main event, ONE Flyweight Muay Thai World Champion Rodtang Jitmuangnon faces the challenge of Jonathan Haggerty, who is determined to recapture the belt he lost to the Thai superstar in 2019. Their first encounter was an incredible five-round thriller that had the world buzzing, making this a bout not to be missed.

Plus, ONE Atomweight Muay Thai and Kickboxing World Champion Stamp Fairtex continues her quest for a historic third World Title in mixed martial arts, as she faces Indian Wushu Champion Puja Tomar. Multiple Muay Thai World Champions and international superstars will also be competing on the stacked card, so get ready for another night of non-stop martial arts action.

Mark your calendars, buy your tickets, and download the ONE Super App now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។