• វី
  • ស្រីខួច

"Pretty Punch"

កម្ពស់
165​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់កំណត់
គីឡូក្រាម 56.7
ក្លឹប​
SELAPAK
មក​ពី
កម្ពុជា
កម្ពស់
165​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់កំណត់
គីឡូក្រាម 56.7
ក្លឹប​
SELAPAK
មក​ពី
កម្ពុជា

អំពី

Kun Khmer Flyweight Champion Vy Srey Khouch is from a Cambodian martial arts family – out of seven siblings, four of them are professional competitors. Growing up in Phnom Penh, she first became interested in Kun Khmer while watching bouts with her grandfather on TV as a child, and soon found her way to a local gym to begin training.

After high school, her family did not have the money to send her to college, so she decided to pursue a professional career. She competed in Kun Khmer and boxing, travelling around Asia and Europe as part of the Cambodian national team, until a chance opportunity led to her mixed martial arts debut. Her sister Vy Srey Chai had already competed once in ONE Championship, and was scheduled to do so again in December 2015, but had to pull out of her match. With just 24 hours’ notice, Vy Srey Khouch took her sister’s place, and won via split decision.

After winning her professional debut, she accepted another bout, and went to Phuket, Thailand, to improve her skill set and groundwork. She then got right back in the cage and won by impressive knockout in her next outing, setting herself up for a successful career in the cage. Vy Srey Khouch has never had a job outside of training and competing, and believes that showcasing her skills in ONE Championship provides her with a life-changing opportunity that she intends to seize.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។