ជើង​ឯក​ពិភពលោក ទម្ងន់ Heavyweight

  • Arjan
  • Bhullar

"Singh"

កម្ពស់
185​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់កំណត់
គីឡូក្រាម 120.2
ក្លឹប​
American Kickboxing Academy
មក​ពី
ឥណ្ឌា
កម្ពស់
185​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់កំណត់
គីឡូក្រាម 120.2
ក្លឹប​
American Kickboxing Academy
មក​ពី
ឥណ្ឌា

អំពី

Commonwealth Games Wrestling Gold Medalist Arjan Bhullar has been a professional athlete for nearly his entire life. He grew up wrestling, first learning the Indian Kushti style from his father, and later moved into Freestyle, going on to excel in the sport at every level. In addition to multiple provincial and national titles, he was a two-time champion while attending university, a gold medalist at the Commonwealth Games, and he also represented Canada at the 2012 London Olympics.

Immediately following his Olympic bid, Bhullar shifted his gaze to mixed martial arts and began preparing for his professional debut, which was always his longtime personal goal. He won his first six professional bouts with several TKOs to get his career off to a perfect start, and in just his third professional bout, he captured the heavyweight title in Canadian regional promotion Battlefield Fight League before defending it twice.

Bhullar unsurprisingly caught the eye of several major promotions, and he has spent the last few years making a name for himself in North America. Now, he is excited to hit the ground running among the world’s best martial artists in ONE Championship, and he intends to take control of the heavyweight division en route to a World Title in short order.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។