Prajanchai PK Saenchai

Hasil Gelaran

Hasil Metode Ronde Metode dan ronde Lawan Lawan dan gelaran Negara Tanggal Gelaran
MENANG
Keputusan Mayoritas MD
R5 (3:00)
Keputusan Mayoritas
R5 (3:00)
R5 (3:00) Sam A_Gaiyanghadao 500x345 1
Sam-A Gaiyanghadao
Thailand
Battleground
Jul 30, 2021
Thailand Jul 30, 2021
Battleground
Jul 30, 2021